Thời gian làm xoay ca linh hoạt: 9h-19h và 11h-21h

Tháng nghỉ 4 ngày (Không nghỉ và T7 và CN)

Địa chỉ: 360 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ để ứng tuyển: